پکیج های ویژه ایران استور

ایران استور را دنبال کنید

ایران استور

فروشگاه اینترنتی

کاهش وزن

کاهش وزن

کاهش وزن


خانه / توصیه های تندرستی / راههای تنظیم متابولیسم بدن

راههای تنظیم متابولیسم بدن

راههای تنظیم متابولیسم بدنReviewed by Admin on Mar 13Rating:

راههای تنظیم متابولیسم بدن

راههای تنظیم متابولیسم بدن
تنظیم متابولیسم بدن

راههای تنظیم متابولیسم بدن

راههای تنظیم متابولیسم بدن چیست؟  راههای تنظیم متابولیسم بدن چگونه اتفاق می افتد؟
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ؛ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪﻥ ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ، پس هر چی متابولیسم بدنتون بالاتر باشد یعنی کالری بالاتری مصرف میکنید ، از “چربی سازی” جلوگیری میکنید و به “چربی سوزی” کمک میکنید.میتوان کرد تسریع در هضم جذب غذا و راههای گوارش و به انرژی تبدیل شدن مواد غذایی متابولیسم گویند.راههای تنظیم متابولیسم بدن کار سختی نیست.با رعایت برخی نکات تغذیه ای و تمرینی به راحتی میتوانید این کار را انجام دهید.البته برای برخی از افراد بسیار چاق شاید تنظیم متابولیسم بدن کمی سخت باشد و تلاش زیادی را طلب میکند ولی چیز نشدنی نیست.با برنامه ریزی دقیق و حساب شده با کمی تلاش به راحتی میتوانید این فرایند را طی کنید.
چه باید کرد که متابولیسم بالاتری داشته باشیم ؟ چگونه غذا بخوریم تا به  راههای تنظیم متابولیسم بدن کمک کنیم؟ چگونه تمرین کنیم تا متابولیسم بدن ما تسریع شود؟ آیا اصلا راهی برای تنظیم متابولیسم بدن وجود دارد؟ یا عبارت تنظیم متابولیسم بدن فقط یک جمله کوتاه زبانی است؟

ﺧﻮﺭﺩﻥ پنج ﯾﺎ شش ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ دو ﯾﺎ سه ﻭﻋﺪﻩ ﺳﻨﮕﯿﻦ : ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.خوردن فیبر غذایی نیز میتواند مفید باشد.زیرا با کالری بهتر حجم کمتری دارد.

ﻣﺼﺮﻑ آب ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ : ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

ﺍﻧﺠﺎﻡ تمرینات،ﻫﻮﺍﺯﯼ ﻫﺎﯼ ‏اینتروال :

اصلا تمرین اینتروال چیست ؟ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻮﺍﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﯾﺎ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻮﺍﺯﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ اینتروال ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
‏اینتروال : ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ قدرتی : ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺪ اینتروال، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ قدرتی(بادی ویت ، مخصوص منزل یا کار با وزنه و دستگاه) ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ ﻭ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ .

بﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺪﻥ : ﺑﺪﻥ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺪﻧﺘﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﮎ ﻭ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻼﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

با همین تغییرات ساده ، هم از خوردن لذت ببرید و هم از سلامتی و تناسب اندام و هم به راههای تنظیم متابولیسم بدن خود کمک کنید.

برای عضویت در خبرنامه و دریافت آخرین اخبار ، مقالات ، تخفیف محصولات ، کتابهای جدید آموزشی و تخصصی ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید.


مطلب پیشنهادی

چه مقدار ورزش کنیم تا بدن چربی بسوزاند

چه مقدار ورزش کنیم تا بدن چربی بسوزاندReviewed by محمد هاتف وحید on Feb 11Rating: …

یک دیدگاه